Tillis Responds to President Biden’s Decision To Keep Evacuation Deadline

"